Home > Yhteiskunta ja politiikka > Verotuksen uusjako

Verotuksen uusjako

marraskuu 15th, 2014

verologoYhteiskuntamme elää nykyään kolmessa tasossa; lähimpänä kansalaista on kuntataso, seuraavaksi kansallinen valtiotasoa ja vähiten yksittäistä kansalaista koskeva Eurooppa-taso. Nykyään maksuliikenne tapahtuu alhaalta ylöspäin ja määräyksen annetaan ylhäältä alaspäin. Muutetaan käytäntöä että määräyksien laatija myös hulolehtii rahoituksesta, jolloin määräykset ja rahat liikkuvat ylhäältä alaspäin.

Kansalaisen tulovero kattaisi lähinnä paikallisen ja kansallisen tason porrastettuna. Pääomavero porrastettaisiin paikalliseen ja kansalliseen verotukseen ja tietyn rajan ylittävä olisi euroveroa.

Yrityksen tuloveroa tuloksesta maksettaisiin paikalliseen ja kansalliseen verokassaan. Euroopan kulut maksettaisiin pääosin yritysten liikevaihdon verottamisella, jolloin verokikkailu ei olisi mahdollista, veroa maksetaan kaikesta liiketoiminnasta jota harjoitetaan Euroopassa.

Raha liikkuisi ylhäältä alaspäin, se taso joka määrittää jonkin palvelun niin myös rahoittaisi sen. Eurooppatasolla tehtävät säädökset ja päätökset rahoitetaan yrityksiltä perittävällä euroverolla.

EU:n tärkein tehtävä on juuri elinkeinoelämän ja talouden hyvinvointi, mitä paremmin EU onnistuu tehtävässään, sitä paremmin yrityksillä on mahdollisuus maksaa eu-veroa. EU huolehtisi myös suurista linjoista jotka tasapuolisesti koskevat kaikkia eurooppalaisia.

Kansallisella tasolla huolehditaan kansalaisten hyvinvoinnista ja elämiseen vaikuttavista asioista tasapuolisesti koko kansallisvaltion alueella.

Paikallisella tasolla voidaan keskittyä paikallisiin asioihin.

Näin verotuksen uudelleenjaolla tasapuolistetaan eri alueiden maksuja ja kansalaiset kokisivat että juuri heidän omat veroeurot jäävät lähelle ja talouselämän veroeuroilla maksetaan sitä euroopan yhtenäisiä sisämarkkinoita ja talouden yhdistämistä.

Esimerkki kansalaisen tuloverosta:
alle 8.000 €/v verotonta
8.000 -24.000 €/v maksetaan vain kunnallisvero (12-20%)
yli 24.000 €/v kunnallisveron lisäksi valtionvero progressiivisesti maks. 50%
yli 60.000 €/v lisäksi progressiivinen eu-vero

Esimerkki pääomaverosta:
alle 8.000 €/v verotonta
8.000 – 30.000 €/v vain kunnallinen pääomavero (15%)
30.000 – 60.000 €/v lisäksi valtionvero yht. 29%
yli 60.000 €/v lisäksi eu-pääomavero

Yrityksen tulovero:
Alle 8.000 €/v verotonta
8.000 – 50.000 €/v vain kunnalllisvero (15 %)
50.000 – 200.000 €/v lisäksi valtionvero yht. 29%
yli 200.000 €/v lisäksi eu-vero

Yrityksen eu-vero, joko liikevaihdosta tai muutetaan alv euroveroksi.
Vuosittain määritellään rahoituksen tarve ja sen mukaan määritetään veron taso.

Yhteiskunta ja politiikka

Comments are closed.