Home > Perheet, Yhteiskunta ja politiikka > Erotilanteissa vuoroviikko olisi lasten kannalta paras

Erotilanteissa vuoroviikko olisi lasten kannalta paras

marraskuu 28th, 2014

Olisiko perhelakeja muutettava, niin että äitien suojelemisesta siirryttäisiin lasten etujen ajamiseen. Erotilanteissa isät ja lapset jäävät helposti syrjään ajettaessa äidin etuja, suojellaan äitimyyttiä viimeiseen asti.

Lasten kannalta kaikkein paras tilanne on jos vanhemmat eivät eroaisi, vaan perhe eläisi kokonaisena perheenä, mutta aina niin ei tapahdu. Erotilanteissa lasten asumista ja huoltajuutta ei pitäisi koskaan käsitellä silloin kun välit ovat vielä tulehtuneet ja riitaisat, vaan lopullinen ratkaisu pitäisi tehdä myöhemmin, vaikka vasta vuoden päästä.

Nykykäytäntö suosii lasten asumista lähivanhemman luona ja vähäisiä tapaamisia etävanhemmalle, pari viikonloppua kuukaudessa. Nykyinen oikeuskäytäntö ja tukisäännökset palvelevat tälläista tilannetta. Mutta pitäisikö käytäntöä ja säännnöksiä muuttaa enemmän lasten etua ajatellen. Toisella vanhemmalla on nykykäytännössä mahdollisuus vieraannuttaa lapset toisesta vanhemmasta.

Lasten kannalta vuoroviikkojärjestelmä olisi kaikkein paras, lapsilla säilyisi läheiset välit molempiin vanhempiin. Tämä voisi olla lähtökohta erotilanteissa, niin kauan kuin asiasta ei ole päästy sopimukseen, vuoroviikkoasuminen olisi voimassa. Vanhemmat voivat itse sopia vapaaehtoisesti muunlaisesta järjestelmästä.

Lapsilisät voidaan jakaa joko puoliksi tai vanhempien taloudellisin tilanteen mukaan sovitellusti. Kela huomioisi lapset molempien vanhempien asumiskuluissa, mikäli mmahdollisuus asumistukeen on olemassa. Lasten elatuskulut jaetaan vanhempien elatuskyvyn mukaan, mutta raha jaettaisiin luonapitopäivien mukaan molemmille vanhemmille.

Näin lasten suhde molempiin vanhempiin säilyy läheisenä ja aktiivisena, myös molemmilla vanhemmilla on taloudellisesti mahdollista huolehtia lapsista ja molemmat vanhemmat päääsevät myös vaikuttamaan lasten hankintoihin ja harrastuksiin. Lastenhoitaminen ei myöskään kävisi liian rankaksi kummallekaan vanhemmalle, joka palvelisi myös lapsen etua.

Perheet, Yhteiskunta ja politiikka

  1. | #1

    Oikein hyvä kirjoitus.

  2. Ari Jaskari
    | #2

    Ruotsin malli käyttöön Suomessakin, lähtökohtana siellä erotilanteissa on lapsen vuoroviikkoasuminen. Siellä täytyy löytyä hyvät perusteet mikäli vuoroviikkoasuminen ei käy. Tähän malliin aletaan täällä Suomesakin onneksi pikkuhiljaa lämpiämään. Vanhemmat eroavat toisistaan, lapsen ei tarvitse erota kummastakaan vanhemmastaan. Huoltokiusaaminen ja vieraannuttaminen vähentyisi taatusti Suomessa.

Comments are closed.