Home > Turvapaikanhakijat > Poliisin tehostettu ulkomaalaisvalvonta tavoittanut yli sata laittomasti maassa oleskellutta

Poliisin tehostettu ulkomaalaisvalvonta tavoittanut yli sata laittomasti maassa oleskellutta

lokakuu 1st, 2015

poliisi2Poliisi on runsaan viikon ajan suorittanut tehostettua ulkomaalaisvalvontaa laittomasti maahan tulevien ulkomaalaisten tavoittamiseksi sekä laittoman maahantulon hallintaan saamiseksi.

– Ensimmäisen valvontaviikon aikana ulkomaalaisvalvonnassa on tavoitettu 112 laittomasti maassa oleskellutta henkilöä ja käynnistetty noin 70 rikostutkintaa eri rikoksista, muun muassa laittoman maahantulon järjestämisrikoksista, poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta kertoo.

Poutasen mukaan turvapaikanhakijoiden maahantulo Pohjois-Suomessa rajan yli Tornioon on saatu hallintaan. Ulkomaalaisvalvontaa on tehty yhteistyössä sidosviranomaisten kuten Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa.

Tehostettua ulkomaalaisvalvontaa normaalitoiminnan ohessa

Tehostetun valvonnan tarkoituksena on tavoittaa henkilöt, joilla ei ole maassa oleskelun edellytyksiä. Ensisijaisesti ulkomaalaisvalvontaa tehdään normaalitoimintojen ohessa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun poliisi tapaa työtehtävänsä yhteydessä ulkomaalaisen, hänen oikeutensa oleskella maassa tarkastetaan henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä, Poutanen sanoo.

Lisäksi valvontaa voidaan suorittaa tietyllä alueella niin sanottuna teemavalvontana. Tällöin poliisi on ennakkoon tehnyt analyysia tai saanut muutoin vihjeitä siitä, että alueella liikkuu ulkomaalaisia, joilla ei ole maassa oleskelun edellytyksiä.

Etninen profilointi ulkomaalaisvalvonnassa on kuitenkin kielletty eli tarkastukset eivät saa perustua pelkästään tarkastettavan henkilön fyysisiin ominaisuuksiin kuten ulkonäköön eivätkä ihon tai hiusten väriin.

Tarkastustoimenpiteiden kohteita valittaessa on huomioitava muun muassa ennakkoon saatuja vihje- ja tuntomerkkitietoja, kohteen käyttäytymistä sekä olosuhteita, joissa henkilö tavataan.

Valvonta kohdistuu myös sellaisiin, joiden toimissa ei ole huomautettavaa

Vaikka ulkomaalaisvalvonta on tarkoitus kohdistaa ensisijaisesti ulkomaalaisiin, on täysin mahdollista, että tarkastustoimenpide kohdistuu suomalaiseen henkilöön.

Logiikka on sama kuin vaikkapa rattijuopumusvalvonnassa, jolloin puhallusratsiassa tarkastuksen kohteeksi valikoituu iso joukko ajoneuvon kuljettajia, joiden ajokunto on normaali ja asiat kunnossa.

– Etukäteen ei voida tietää, minkä auton kuljettajana on rattijuoppo. Kaikessa poliisin valvonnassa se kohdistuu väistämättä myös henkilöihin, joiden toimissa ei ole mitään huomautettavaa, Poutanen muistuttaa.

Tehostetulla ulkomaalaisvalvonnalla pyritään myös turvaamaan turvapaikanhakijoiden maahan saapuminen hallitusti. Poliisi haluaa varmistaa, että turvapaikanhakijat ohjautuvat heti maahan saavuttuaan poliisilaitoksille ja saavat asiansa vireille ja asianmukaisen ja tasapuolisen kohtelun hakemusten käsittelyn alkuvaiheesta lähtien.

– Näin poliisi pyrkii myös kasvattamaan turvapaikanhakijoiden luottamusta siihen, että Suomessa poliisi ja muut viranomaiset ovat luotettavia, Mia Poutanen sanoo.

Syyskuussa oli 10 000 turvapaikanhakijaa

Suomeen on saapunut syyskuun loppuun mennessä yhteensä 17 349 turvapaikanhakijaa, joista yli 10 000 on rekisteröity syyskuun aikana. 22. syyskuuta Tornioon perustettu Turvapaikanhakijoiden järjestelykeskus on toimintansa aikana ottanut vastaan ja rekisteröinyt 3 264 turvapaikanhakijaa.

– Muilla poliisilaitoksilla hakijoiden määrä on vähentynyt merkittävästi, joten järjestelykeskuksen perustaminen yhdessä tehostetun ulkomaalaisvalvonnan kanssa on tuonut toivotun tuloksen eli turvapaikanhakijoiden virta on saatu hallintaan, Mia Poutanen arvioi.

Tornion konseptista ollaan oltu kiinnostuneita myös maailmalla. Esimerkiksi Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontex on tulossa tutustumaan paikan päälle. Tornio saattaakin olla mallina, kun Etelä-Eurooppaan suunnitellaan uusia toimipisteitä.

Ei selvää nousua rikosten määrässä

Päivittäisen tilannekuvan perusteella poliisin tehtävät esimerkiksi turvapaikanhakijoiden majoituskeskuksissa ovat viime viikkoina lisääntyneet jonkin verran.

– Selvää tilastopiikkiä rikosmäärissä ei ole kuitenkaan valtakunnallisesti havaittavissa. Useimmiten kyseessä ovat olleet turvapaikanhakijoiden keskinäiset välienselvittelyt, joista on kirjattu rikosilmoituksia nimikkeillä pahoinpitely ja laiton uhkaus. Mediajulkisuutta tapaukset ovat toki saaneet osuuttaan merkittävämmin, poliisitarkastaja Tommi Reen Poliisihallituksesta sanoo.

Reenin mukaan tapausten seurantaa vaikeuttaa se, ettei poliisiasiain tietojärjestelmässä ole mahdollista eritellä rikoksia, joissa turvapaikanhakija on ollut osallisena. Näin ollen seuranta voi käytännössä perustua vain syntymämaan perusteella tehtävään tarkasteluun, jolloin esimerkiksi epäillyiksi tilastoituvat myös ne kyseisen maan kansalaiset, jotka eivät ole Suomessa turvapaikanhakijoina.

– Selvimmin turvapaikkatilanteen muutos näkyy laittoman maahantulon järjestämiseen ja ihmiskauppaan liittyvien rikosten määrissä. Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehostaneet toimenpiteitään kyseisten rikosten osalta, ja tapauksia onkin viime viikkoina tilastoitu selvästi normaalia enemmän, hän sanoo.

Poliisi seuraa aktiivisesti turvapaikkatilanteen vaikutusta rikollisuuteen sekä turvapaikanhakijoihin kohdistuvien että maahantulijoiden itsensä tekemiksi epäiltyjen rikosten osalta.

– Kaikkiin rikosepäilyihin suhtaudutaan vakavasti ja ne tutkitaan normaalin esitutkintaprosessin mukaan, Reen korostaa.

Poliisi tuomitsee rasistiset vihapuheet ja muun rasistisen toiminnan

Poliisi tuomitsee yksiselitteisesti rasistiset vihapuheet ja muun rasistisen toiminnan.

– Poliisi tulee puuttumaan matalalla kynnyksellä rasistisiin tekoihin kohdistuivatpa ne sitten esimerkiksi turvapaikanhakijoihin tai valtaväestöön, poliisitarkastaja Pia Holm Poliisihallituksesta korostaa.

Turvapaikanhakijat

Comments are closed.