Home > Yhteiskunta ja politiikka > Suomi nousuun – minun lääkkeni

Suomi nousuun – minun lääkkeni

huhtikuu 15th, 2016

Eri tahot esittävät näkemyksiään miten taloutemme saadaan nousuun, valitettavasti jokainen esittää näkemyksensä vain omien etujensa mukaisesti. Hallitus kuuntelee kovaäänisempiä ja itselleen läheisiä etupiirejä. Hallituksesta ja virkamiehistä ei valitettavasti löydy niitä kolmea viisasta miestä jotka johdattaisivat maamme nousuun suosta.

Minä esitän omia näkemyksiäni eri näkökulmista, yrittäen neuvoa hallituksen kolmea tyhmää miestä, jotka haluaisivat kuitenkin olla kolme viisasta miestä..

Kilpailukyvystä on aivan turha puhua niin kauan kuin olemme mukana EU:n pakotteissa Venäjää kohtaan. Suomen on irtisanouduttava pakotteista, vedoten taloudelliseen ahdinkoon.

Eri etujärjestöjen vaikutusmahdollisuudet on leikattava, niin ammattiyhdistyksen kuin elinkeinoelämän. Järjestöt keskustelkoot keskenään työmarkkinoihin liittyvistä asioista. Hallituksen on hoidettava koko maan asiat tasapuolisesti.

Työntekijäpuolen on pystyttävä joustamaan saavutetuista eduista, kuten lomaltapaluurahasta ja ylimääräisistä palkallisista vapaapäivistä.

Yritysten on sitouduttava työllistämään, eikä vain tuottamaan suuria voittoja omistajatahoilleen, varsinkin jos nauttivat yhteiskunnan erilaisista tukijaisista. Yritystukia nauttineiden yritysten myyminen ulkomaille ja toiminnan lopettaminen Suomessa pitäisi aiheuttaa tukien perimisen takaisin esim. viideltä vuodelta.

Työntekijöitään irtisanovien yritysten verotusta pitäisi korottaa rangaistusverolla esim. veronkorotus 50%. Työvoimaa palkkaavien yritysten verotusta voidaan taas vastaavasti pienentää.

Pienten yritysten (alle 50 hlö) henkilöstösivukuluja voidaan leikata ja yksinkertaistaa, samoin pienten yritysten byrokratiaa ja erilaisia säännöksiä voidaan yksinkertaistaa, niin kirjanpidon kuin muiden säännösten osalta.

Alvittoman yritystoiminnan alarajaa on nostettava, jolloin saadaan pieniä yksinyrittäjiä palvelumarkkinoille.

Valtionvarainministeriön on panostettava veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. On etulinjassa otettava käyttöön EU:n ajamia uudistuksia veronkierron estämiseksi.

Palveluiden yksityistämistä on järkeistettävä ja kilpailutuksessa pitää myös jättää ulkopuolelle sellaiset yritykset joiden on todettu harjoittavan verosuunnittelua ja kierrättävän rahoja veroparatiisien kautta. Yhteiskunnan rahoituksella maksettavia töitä vain yrityksillä jotka toimivat Suomessa ja maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Yhteiskunta ja politiikka

Comments are closed.