Home > Ukrainan kriisi > Yhtenäisen Ukrainan loppu

Yhtenäisen Ukrainan loppu

helmikuu 24th, 2022

Tänä ammuna tapahtui pahin mahdollinen vaihtoehto Ukrainan kriisissä. Toivottava vain että sota rajoittuu pelkästään Ukrainaan. Pahin mahdollinen skenaario on että toinen kahjo jenkeistä lähtee täysimääräiseen sotaan. Sen voidaan katsoa olevan Euroopan, ainakin itäisen euroopan tuho.

Miten tilanne oltaisiin voitu välttää?

Tärkeimpänä toimenpiteenä olisi ollut turvatakuut ettei NATO laajene Venäjän rajalle. Koska uskon että suurin pelko Venäjällä on ollut NATOn laajemisesta ja ydinaseiden sijoittamisesta Venäjän rajalle.

Tilanne aikoinaan karkasi käsistä länsimaiden tukiessa Kiovan vallankaappausta. Sen jälkeen Ukrainan hallinto aloitti venäläisväestön syrjinnän ja oikeuksien heikentämisen sekä suuntautui eurooppaan ja NATOon. Venäläistaustaiset ovat kuitenkin merkittävä vähemmistö Ukrainassa ja Itä-Ukrainassa jopa enemmistönä.

Minskin sopimuksen toimeenpanemiselle on ollut aikaa vuosia, Ukrainan hallintoa olisi pitänyt painostamaan hyväksymään alueille itsehallinto. Mutta länsimaat vain ilmoittivat tukevansa Ukrainaa, jolloin Ukrainan hallinto sai selkänojan jonka varjolla toimenpidettä ei edes harkittu.

Mitä Suomen on tehtävä

En usko että Suomelle suoraan on uhkaa Venäjän taholta, paljon riippuu Suomen omista toimenpiteistä, pysytäänkö puolueettoman, vai hakeudutaanko NATOon tai annetaan NATOn joukkoille lupa käyttää Suomen maa- ja ilmatilaa.

Aseellista apua ei Ukrainalle pidä antaa, vaan varautua omaan puolustukseen. Jenkit aseistaa tällä hetkellä tarpeeksi. joten aseilla on tärkeämpää pysyä Suomen maaperällä. Samoin maan omavaraisuuden nostaminen kaikilla kriittisillä alueilla. Valitettavasti maan omavaraisuus on ajettu tosi huonoksi vuosien varrella. Maanmiinojen rajoittamissopimuksesta on irtisaouduttava ja valmistauduttava miinoittamaan itäraja.

Miten tilanne ratkaistaan

Alueiden itsehallinnon tie on käyty loppuun, siihen oli aikaa lähes kahdeksan vuotta. Ensijainen mahdollisuus on että maa jakaantuu kahteen osaan venäläistaustaiseen Itä-Ukrainaan ja Länsi-Ukrainaan joka suuntautuu eurooppaan. Historiallisesti Ukraina ei ole ollut yhtenäinen itsenäinen valtio ennen Neuvostoliittoa.

Laajemman sodan uhka on vältettävissä vain että NATOn ja Venäjän joukot eivät suoranaisesti joudu taisteluihin. Siinä tilanteessa sota laajenee liian laajaksi ja riski ydinsotaan on suuri.

Venäjän on yksi kolmesta suurvallasta. Nyt on tärkeintä että Yhdysvaltain/NATOn ja Venäjän välisiä yhteisiä rajoja vältetään että väliin jään puolueettomia alueita. Euroopalla olisi mahdollisuus toimia sillanrakentajana.

Ukrainan kriisi

Comments are closed.