Home > Mäntyharju > Hallikaupassa tontin kokoa lohkaistava

Hallikaupassa tontin kokoa lohkaistava

syyskuu 25th, 2012

prt01RealCompositen hallien kauppa hiertää kunnanhallituksen ja -valtuuston välejä. Kunnanvaltuusto jätti asian pöydälle ja uudelleen valmisteluun. Hallitus palauttaa esityksen sellaisenaan valtuustoon. Kaikesta päätellen nyt vedetään köyttä kenen pillin mukaan tanssitaan, hallituksen vai valtuuston. Toivon valtuutetuilta jämäkkyyttä ja rohkeutta vaatia tontin rajaamista.

Aloite hallikauppaan on tullut kunnan puolelta, yritys olisi ollut valmis vielä odottamaan. Yrityksellä on tulevaisuudessa tarvetta toiminnan laajentamiseen, joko Mäntyharjulla tai Hyvinkäällä. Mahdollisesti toiminta siirtyy yhteen paikkaan. Yritys on tehnyt käytössä olevaan halliin sisätilamuutoksia ja tiloihin on rakennettu puhdastiloja sairaalakäyttöön valmistettavien tuotteiden valmistamiseen, joten yrityksen ilmoittama summa tehtyjen remonttien arvosta on realistinen. Vanhempaan halliin on muutaman vuoden sisällä tehtävä arviolta kaikkiaan parinsadan tuhannen remontit.

Päätökseen olla myymättä kiinteistöä osalla valtuutetuilla painoi tiloissa ennestään toimineen Sinex Oy:n aikaiset vuokrarästit. Lainsäädännön ja verotuksen sääntöjen mukaan toinen yritys ei voi maksaa konkurssiin menneen yrityksen velkoja, vaikka niissä olisi samaa toimivaa johtoa. Lisäksi myynnillä turvattaisiin, ettei kunnalle jäisi vastaavia saamisia, jos uusi yritys menisi jossain vaiheessa nurin. On erittäin ymmärrettävää, että kunta yrittää myydä teollisuushallit niissä toimivalle yritykselle. Näin taataan yrityksen toiminnan jatkuminen sekä työpaikat kunnassa. Lisäksi tyhjillään olevat teollisuushallit aiheuttavat vain kuluja kunnalle, vuokratuotot eivät kata vaajakäytöllä olevan hallin kuluja ja poistoja. Myynnin hintatasoon en ota kantaa, mutta oikeata hintatasoa ei määritä hintapyynnöt, vaan toteutuneet kaupat.

Onko kaupan valmistelussa kuitenkin oltu tarpeeksi huolellisia ja onko pyydetty hinta käypänen? Itselläni silmiin pisti kyseisten kiinteistöjen tonttien pinta-alat, yhteensä lähes neljä hehtaaria. Miksi kauppaa valmistelevat tahot eivät ole ottaneet huomioon tonttien lohkomisen mahdollisuutta tai vielä rakentamattoman tontin jättämistä kokonaan kaupan ulkopuolelle? Rakentamattomasta tontista voitaisiin osa varata yritykselle lisämaaksi laajentamista varten tulevaisuudessa. Rantaan suuntautuva alue voitaisiin kaavoittaa uudelleen joko virkistysalueeksi tai sinne saisi 4-6 omakotitonttia järvinäköalalla, mahdollisesti yhdistettyjä asuin-pienyritystoimintaan.

Rannat ja jopa pelkät rantanäkyvät ovat asuntorakentamisessa arvossa arvaamattomassa – tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin. Mielestäni näin lähellä kuntakeskusta kunnan ei missään nimessä tule myydä maata rannan välittömästä läheisyydestä teollisuudelle, joko tulevaisuuden varalle tai varastointiin. Kunnalla on tarjota tontteja teollisuudelle tähän tarkoitukseen soveliaammilta paikoilta parempien liikenneyhteyksien varrelta. Aiemmilla vuosikymmenillä rikkaat talolliset lahjoittivat rantojaan vähempiosalliselle, että saavat kalastuksesta hiukan särvintä leivälleen. Kuka muu nyt tuuliselle paikalle veden rajaan olisi rakentanut. Rantatonttien hinnankehitys näistä ajoista on huima ja jo nyt saamme lukea, että rantarakennuspaikat alkavat huveta. Mikäli Kurssitien maapalalle ei vielä haeta kaavamuutosta, voidaan se jättää kasvamaan korkoa joko tuleville tai ikääntyville sukupolville.

Jari Nykänen
Kunnallisvaaliehdokas (PS)

Mäntyharju

Comments are closed.